Samenvatting

Wilt u bijzonder transport vervoeren over een kanaal of over een rivier? Of wilt u varen met een boot met afwijkende afmetingen? Dan vraagt u een ontheffing aan bij de beheerder van de vaarweg. Meestal is dat de provincie.

Bij waterschap Brabantse Delta als dit een vaarweg betreft.

Formulier

Omschrijving

De provincie beheert onder andere vaarwegen. Er gelden regels voor de maat van schepen die hierop varen en voor wat u mag vervoeren. Is uw schip groter? Of wilt u een bijzonder transport over het water doen? Dan moet u toestemming hebben. Vraag hiervoor een ontheffing aan. Waterschap Brabantse Delta is belast met de uitvoering van het beheer van de provinciale vaarwegen. Er geldt een vastgestelde toegestane afmeting voor schepen op een vaarweg.

Voorwaarden

De voorwaarden bij het aanvragen van de ontheffing zijn:

  • U wilt met een vaartuig met afwijkende afmetingen gebruikmaken van een vaarweg of u wilt de vaarweg gebruiken voor een bijzonder transport.
  • De vaarweg die u wilt gebruiken is in beheer bij de provincie.
Dit beheer wordt uitgevoerd door het waterschap Brabantse Delta. Provinciale vaarwegen waarvoor Brabantse Delta beheerder is, zijn:
Mark, Dintel, Roode Vaart, Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet (inclusief Steenbergse en Heense haven) en het Mark-Vlietkanaal.

Contact

U vraagt de ontheffing aan bij het waterschap Brabantse Delta.

Bedrijven of instellingen kunnen met verzoeken en aanvragen aan de provincie Noord-Brabant terecht bij Berichtenbox voor bedrijven. Daar kunt u ook een eigen account aanmaken als u die nog niet heeft.
Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de berichtenbox uw verzoeken en aanvragen in te dienen.
Indienen doet u door het digitale aanvraagformulier in te vullen en dit digitaal te verzenden of uw aanvraag, voorzien van uw adresgegevens, op te sturen naar het hiernaast vermelde postadres van de provincie.

Termijn

De provincie neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag.

Het waterschap neemt binnen acht weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag.

Aanpak

U moet eerst een onderzoek naar de vaarweg laten doen. Het onderzoek maakt duidelijk of de vaarweg die u wilt gebruiken, geschikt is. Ook staan er eventuele maatregelen in het onderzoek. Daarna kunt u ontheffing aanvragen.

Wet- en regelgeving

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Bijgewerkt

07-11-2018