Samenvatting

Wilt u bijzonder transport vervoeren over een kanaal of over een rivier? Of wilt u varen met een boot met afwijkende afmetingen? Dan vraagt u een ontheffing aan bij waterschap Brabantse Delta.

Waterschap Brabantse Delta is belast met de uitvoering van het beheer van de provinciale vaarwegen. Er geldt een vastgestelde toegestane afmeting voor schepen op een vaarweg.

De voorwaarden bij het aanvragen van de ontheffing zijn:

  • U wilt met een vaartuig met afwijkende afmetingen gebruikmaken van een vaarweg of u wilt de vaarweg gebruiken voor een bijzonder transport.
  • De vaarweg die u wilt gebruiken is in beheer bij de provincie.

Dit beheer wordt uitgevoerd door het waterschap Brabantse Delta. Provinciale vaarwegen waarvoor Brabantse Delta beheerder is, zijn:
Mark, Dintel, Roode Vaart, Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet (inclusief Steenbergse en Heense haven) en het Mark-Vlietkanaal.

Contact

U vraagt de ontheffing aan bij het waterschap Brabantse Delta.

Het waterschap neemt binnen acht weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

24-08-2020