Samenvatting

Wilt u een transport uitvoeren dat afwijkt van de regels over het maximale gewicht, breedte en lengte? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de RDW, afdeling Ontheffingen.

Maakt u gebruik van voertuigen zonder kenteken? Dan vraagt u u een ontheffing aan bij de wegbeheerder (Rijkswaterstaat, gemeente, provincie of waterschap). Dit geldt voor voertuigen met een breedte tot 3,50 meter. Voor voertuigen breder dan 3,50 meter vraagt u de ontheffing aan bij de RDW.

Formulier

Omschrijving

Voertuigen die gebruikmaken van openbare wegen, moeten voldoen aan regels voor het maximale gewicht, breedte en lengte. U vindt deze regels in de Regeling Voertuigen. Wilt u voor uw uitzonderlijke transport een ontheffing op deze regels? U vraagt dan een ontheffing aan bij de RDW. Vanaf bepaalde vastgestelde afmetingen geldt dat professionele transportbegeleiders het transport moeten begeleiden. Maakt u gebruik van voertuigen zonder kenteken, zoals landbouwvoertuigen? Dan vraagt u de ontheffing aan bij de wegbeheerder. Dit geldt voor landbouwvoertuigen met een maatvoering tot 3.50 meter. Meestal beheert de provincie de weg. Let op! Per 1 januari 2017 verandert de wetgeving voor landbouwvoertuigen. Deze moeten dan een kenteken hebben.

Voorwaarden

Voor een ontheffing voor bijzonder transport over de weg geldt de volgende voorwaarde:

  • Uw voertuig is zwaarder, breeder of langer dan toegestaan.

Contact

Een ontheffing voor bijzonder transport vraagt u aan bij de RDW, de provincie of het waterschap.

Wilt u een transport uitvoeren met een voertuig dat breder is dan 3,5 meter? Dan vraagt u de ontheffing aan bij de provincie. Voor voertuigen tot 3,5 meter vraagt u de ontheffing aan bij de RDW.

Wilt u een ontheffing voor voertuigen zonder kenteken? Deze vraagt u aan bij de provincie of het waterschap. Let op, soms heeft de provincie of het waterschap deze bevoegdheid overgedragen aan de RDW.

Wilt u uw niet-Nederlandse voertuig eerst nog registreren bij de RDW? Dan heeft u het registratieformulier van de RDW nodig. Dit vraagt u per e-mail aan bij de RDW, afdeling Ontheffingen.

Termijn

De RDW, afdeling Ontheffingen, handelt de aanvragen voor uitzonderlijk transport af.

De provincie neemt binnen 8 weken na ontvangsteen besluit over uw aanvraag voor een verzoek om ontheffing.

Aanpak

U moet eerst een onderzoek naar de vaarweg laten doen. Het onderzoek maakt duidelijk of de vaarweg die u wilt gebruiken, geschikt is. Ook staan er eventuele maatregelen in het onderzoek. Daarna kunt u ontheffing aanvragen.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna kunt u eventueel nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

http://www.brabant.nl/loket/klachten-en-bezwaar.aspx

Bijgewerkt

13-09-2018