Samenvatting

De Brabantse waterschappen kunnen een bijdrage aanvragen voor projecten die zich richten op een meer klimaatbestendige zoetwatervoorziening in het beheergebied van Deltaplan Hoge Zandgronden.

Formulier

Omschrijving

In september 2015 is de Bestuursovereenkomst Zoetwatervoorzienining Hoge Zandgronden Zuid ondertekend, in het kader van het Deltaprogramma. Hierin is afgesproken dat het Rijk investeert in de zoetwatervoorziening op de Brabantse hoge zandgronden. Deze middelen worden via het provinciefonds door de provincie onder meer doorgezet naar de waterschappen zonder aanvullende beoordeling. Om dit mogelijk te maken is deze bijdrageverordening vastgesteld. Een bijdrageverordening is iets anders dan een subsidieregeling. De Algemene subsidieverordening Noord-Brabant en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht zijn niet van toepassing op deze verordening.  

Voorwaarden

Enkele belangrijke vereisten voor een bijdrage zijn:

  • het betreft maatregelen die zijn gericht op een meer klimaatbestendige zoetwatervoorziening;
  • de maatregelen worden uitgevoerd in het beheergebied van het Deltaplan Hoge Zandgronden.

Overige vereisten voor een bijdrage kunt u vinden in artikel 6 van de Bijdrageverordening deltaplan hoge zandgronden Noord-Brabant 2019-2021. 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

U kunt een aanvraag indienen door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Daarna stuurt u het formulier op naar het postadres van de provincie.

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 1 maart 2019 tot en met 31 maart 2021.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is €8.160.000.

In bijlage 2 van de bijdrageverordening staat de verdeling van de bijdragen over de verschillende waterschappen opgenomen. 

Startdatum

01-03-2019

Einddatum

31-03-2021

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

14-08-2020