Samenvatting

Een bijdrage kan worden verstrekt voor projecten gericht op de realisatie van een klimaatrobuust beeklandschap in een van de volgende pilotgebieden:.

- Aa of Weerijs;

- Noordoost-Brabant;

- Warmbeek-Tongelreep.

Formulier

Een bijdrage op grond van deze regeling kan worden aangevraagd door het waterschap Brabantse Delta voor projecten gericht op de realisatie van een klimaatrobuust beeklandschap in één van de volgende pilotgebieden: Aa of Weerijs, Noordoost-Brabant of Warmbeek-Tongelreep.

Enkele belangrijke voorwaarden voor bijdrageverlening zijn:

-  Het project wordt uitgevoerd in een van de pilotgebieden, bedoeld in artikel 2.3 ( Aa of Weerijs, Noordoost-Brabant of Warmbeek-Tongelreep);

- Het project is gericht op de realisatie van een klimaatrobuust beeklandschap;

- Het project is opgenomen in bijlage 4 bij deze regeling;

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. 

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

U kunt een aanvraag indienen van 23 januari 2023 t/m 20 december 2023

Het totale beschikbare budgetperiode voor de aanvraagperiode bedraagt: € 500.000

23-01-2023

20-12-2023

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. 

24-01-2023