Samenvatting

Een bijdrage kan worden verstrekt voor projecten gericht op het uitvoeren van een plan van aanpak voor het verduurzamen van een bedrijventerrein.

Formulier

Onderstaande gemeenten kunnen voor projecten die zorgen voor het verduurzamen van een bedrijventerrein, een bijdrage ontvangen: de gemeente Bergen op Zoom; de gemeente Moerdijk; de gemeente Oosterhout; de gemeente Etten-Leur; de gemeente Tilburg; de gemeente Waalwijk; de gemeente ’s-Hertogenbosch; de gemeente Oss; de gemeente Meierijstad; de gemeente Son en Breugel; de gemeente Eindhoven; de gemeente Helmond.

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

- het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;
- het bedrijventerrein waarop het project is gericht is genoemd in de lijst, opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling;
- het project is meerjarig en wordt uiterlijk 31 december 2026 afgerond.

Overige voorwaarden voor de bijdrage kunt u vinden in artikel 5 van de Bijdrageregeling Verduurzamen bedrijventerreinen Grote Oogst. Naast de regels van de Bijdrageregeling zijn ook de regels van de Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant van toepassing.

 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. 

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

U kunt een aanvraag indienen van 25 juli 2022 tot en met 31 januari 2023

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 3.250.000.

De bijdrage bedraagt maximaal € 250.000 voor elk van de bedrijventerreinen genoemd in bijlage 1.

25-07-2022

31-01-2023

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. 

31-10-2022