Samenvatting

Gemeenten kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van de provincie voor extra ambtelijke capaciteit om woningbouwplannen versneld uitvoeringsgereed te maken.

Formulier

Gemeenten en samenwerkingsverbanden van gemeenten kunnen een bijdrage ontvangen voor extra ambtelijke capaciteit om woningbouwplannen in hun gemeente(n) sneller uitvoeringsgereed te krijgen.

Enkele belangrijke voorwaarden voor bijdrageverlening zijn:

- het moet gaan om reeds bestaande woningbouwplannen

- die woningbouwplannen passen binnen de geldende regionale woningbouwafspraken

- de bijdrage wordt besteed aan (inhuur van) extra ambtelijke capaciteit voor de de voorfase van woningbouwplannen

Overige voorwaarden voor de bijdrage kunt u vinden in de Bijdrageregeling stimulering woningbouw Noord-Brabant. Naast de regels van de Bijdrageregeling zijn ook de regels van de Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant van toepassing. 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening.

 

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

U kunt een aanvraag indienen van 12 juli 2021 tot en met 31 mei 2023.

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 4.637.397,00.

Elke gemeente kan aanspraak maken op een deel van het totale budget, waarbij de verdeling naar rato van de woningbouwopgave 2020-2025 is, volgens de provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognose, actualisering 2020. 

12-07-2021

31-05-2023

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

16-01-2023