Samenvatting

Een bijdrage kan worden verstrekt voor projecten van de doelgroep, bedoeld in artikel 3.2 (Gemeente Eindhoven), gericht op aan de infrastructurele deelopgave gerelateerde Slimme Mobiliteit maatregelen binnen de corridor A67 gericht op het mijden en spreiden van verkeer op de A67.

Formulier

Gemeente Eindhoven kan voor projecten gericht op aan de infrastructurele deelopgave gerelateerde Slimme Mobiliteit maatregelen binnen de corridor A67 (mijden en spreiden van verkeer) een bijdrage ontvangen.

Om voor een bijdrage in aanmerking te komen, wordt voldaan aan het vereiste dat het project uiterlijk 31 december 2026 kan worden afgerond.

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. 

U kunt een aanvraag indienen van 17 februari t/m 1 december 2025

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 6.000.000

17-02-2022

01-12-2025

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. 

22-02-2024