Samenvatting

Projecten die zich richten op de uitvoering van maatregelenpakketten voor gebiedsgerichte realisatie komen in aanmerking voor een bijdrage van de provincie. Deze maatregelenpakketten moeten zijn vastgesteld door de programmaraad SmartwayZ.NL en het desbetreffende regionaal bestuurlijk gremium.

Formulier

Samenwerkingsverbanden van gemeenten binnen de regio's Hart van Brabant, Noord-Oost Brabant, West-Brabant, Zuid-Oost Brabant en Noord-Limburg  kunnen voor de uitvoering van maatregelenepakketten, een bijdrage ontvangen.

Belangrijke voorwaarde voor bijdrageverlening is:

  • het project moet uiterlijk 31 december 2025 zijn afgerond.

Overige voorwaarden voor de bijdrage kunt u vinden in § 1 van de Bijdrageregeling SmartwayZ.NL. Naast de regels van de Bijdrageregeling zijn ook de regels van de Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant van toepassing.

 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

 

 

U kunt een aanvraag indienen van 4 maart 2021 tot en met 18 december 2023.

 

Het beschikbare budget voor de regio Zuid-Oost Brabant is vastgesteld op €5.000.000. Voor de overige regio's is het beschikbare budget vastgesteld op €2.500.000 per regio.

04-03-2021

18-12-2023

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

16-01-2023