Samenvatting

Rivierverruimingsprojecten, die ten goede komen aan de waterstandsdaling in de Maas in Noord Brabant, komen in aanmerking voor een bijdrage van de provincie.

Formulier

Waterschap Aa en Maas kan een bijdrage ontvangen voor activiteiten gericht op de voorbereiding en uitvoering van het project Hoogwaterveiligheid ’s-Hertogenbosch, Crèvecoeur, als bedoeld in de startbeslissing.

Enkele belangrijke voorwaarden voor bijdrageverlening zijn:

  1. de activiteiten worden uitgevoerd in de gemeente ’s-Hertogenbosch, ter hoogte van het fort Crèvecoeur;
  2. de activiteiten zijn gericht op de voorbereiding en uitvoering van het project Hoogwaterveiligheid ’s-Hertogenbosch, Crèvecoeur;
  3. de activiteiten zijn gericht op het verbinden van Maas-opgaven aan opgaven vanuit regionale watersystemen Aa en Dommel in samenhang met de ontwikkeling van natuur en cultuurhistorie;
  4. de effecten, bedoeld onder b, komen ten goede aan de waterstandsdaling in de Maas in de provincie Noord-Brabant;

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §4 van de Bijdrageregeling Rivierverruimingsprojecten Maas. Naast de regels van de Bijdrageregeling zijn ook de regels van de Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant van toepassing.

 

 

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig met de specifieke machtiging: ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Brabant.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

 

U kunt een aanvraag indienen van 10 juni 2021 tot en met 1 december 2029.

 

 

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 125.000

10-06-2021

01-12-2029

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

22-02-2024