Samenvatting

Een bijdrage kan worden verstrekt voor activiteiten gericht op de organisatie en uitvoering van de Regionale Energiestrategie. Een bijdrage op grond van deze regeling kan worden aangevraagd door:

  1. Regio West-Brabant;
  2. Regio Hart van Brabant;
  3. Metropoolregio Eindhoven;
  4. Regio Noordoost Brabant.

Formulier

Om voor een bijdrage in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  1. de activiteiten worden uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;
  2. de activiteiten zijn gericht op de organisatie en uitvoering van een vastgestelde Regionale Energiestrategie.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in artikel 4 en 5 van de Bijdrageregeling Regionale Energiestrategie Noord-Brabant. Naast de regels van de Bijdrageregeling zijn ook de regels van de Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant van toepassing.

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. 

U kunt een aanvraag indienen van 25 september 2023 tot en met 30 november 2023.

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 375.000.

De maximale bijdrage bedraagt: € 75.000 voor Regio West-Brabant; € 100.000 voor Regio Hart van Brabant; € 100.000 voor Metropoolregio Eindhoven; € 100.000 voor Regio Noordoost Brabant.

25-09-2023

30-11-2023

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. 

01-12-2023