Samenvatting

Projecten waarvan de activiteiten zijn gericht op de organisatie en uitvoering van de Regionale Energiestrategie komen in aanmerking voor een bijdrage van de provincie. 

 

 

 

De RES-regio’s kunnen voor projecten waarvan de activiteiten zijn gericht op de organisatie en uitvoering van de Regionale Energiestrategie een bijdrage ontvangen. 

Enkele belangrijke voorwaarden voor bijdrageverlening zijn:

-  het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;

-  de activiteiten zijn gericht op de organisatie en uitvoering van een vastgestelde Regionale Energietransitie.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in artikel 4 en artikel 5 van de Bijdrageregeling Regionale Energie Strategie. Naast de regels van de Bijdrageregeling zijn ook de regels van de Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant van toepassing.

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. 

U kunt een aanvraag indienen door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar het postadres van de provincie.

Voegt u bij het insturen van dit formulier een bewijs van tekeningsbevoegdheid toe.  

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

U kunt een aanvraag indienen van 18 juli 2022 tot en met 16 september 2022.

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 295.000

De maximale bijdrage bedraagt: € 75.000 voor Regio West-Brabant; € 75.000 voor Regio Hart van Brabant; € 75.000 voor Metropoolregio Eindhoven en € 70.000 voor Regio Noordoost Brabant.

18-07-2022

16-09-2022

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. 

14-10-2022