Samenvatting

Projecten voor klimaatadaptatie in werkregio’s klimaatadaptatie komen in aanmerking voor een bijdrage van de provincie.

Formulier

Vertegenwoordigers van werkregio’s klimaatadaptatie kunnen voor projecten uit hun gezamenlijke uitvoeringsagenda’s een bijdrage ontvangen.

Enkele belangrijke voorwaarden voor bijdrageverlening zijn:

- de resultaten en effecten van het project hebben een bovenlokaal karakter

- bij het ontwerp, de voorbereiding of de uitvoering van het project vindt een actieve participatie plaats van relevante stakeholders

- het project heeft betrekking op maatregelen die zijn opgenomen in de werkregionale uitvoeringsagenda van de betreffende werkregio

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in Artikel 5 van de Bijdrageregeling klimaatadaptatieprojecten Noord-Brabant. Naast de regels van de Bijdrageregeling zijn ook de regels van de Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant van toepassing.

 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

U kunt een aanvraag indienen van 1 september 2021 tot en met 23 december 2022.

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 3.000.000

01-09-2021

23-12-2022

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

01-08-2022