Samenvatting

Een bijdrage kan worden verstrekt voor projecten gericht op het verbeteren van de milieucondities bodem, water en lucht en de kwaliteit van de leefomgeving in de Zuidoostelijke zandgronden, uitgewerkt in het Interbestuurlijk Actieprogramma Zuidoostelijke Zandgronden, opgenomen in bijlage 1 behorende bij deze regeling.

Formulier

Omschrijving

Een bijdrage kan worden aangevraagd door de gemeenten 's-Hertogenbosch, Venray, Eersel, Bladel en Deurne en waterschap Aa en Maas.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor een bijdrageverlening zijn:

  • het project vindt plaats binnen het werkgebied van de Zuidoostelijke zandgronden;
  • de bijdrageaanvrager overlegt een positief advies van de stuurgroep Bestuurlijk overleg gebiedssamenwerking Zuidoostelijke zandgronden.

Overige voorwaarden voor een bijdrage kunt u vinden in de Bijdrageregeling interbestuurlijk programma Zuidoostelijke zandgronden Limburg Noord-Brabant. Naast de regels van de Bijdrageregeling zijn ook de regels van de Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant van toepassing.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning (bedrijven, instellingen of overheden met rechtspersoonlijkheid) zet u een digitale handtekening.

Aanvraagformulier uitprinten en opsturen

Kunt of wilt u geen gebruik maken van eHerkenning of DigiD, dan biedt het digitale aanvraagformulier de mogelijkheid om dit uit te printen en te ondertekenen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar het postadres van de provincie.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

De bijdrage wordt verdeeld op grond van de verdeling afgesproken in de stuurgroep bestuurlijk overleg gebiedssamenwerking Zuidoostelijke zandgronden, opgenomen in bijlage 2 behorende bij deze regeling.  

 

Indienperiode

Van 1 september 2020 tot en met 17 december 2020 kunt u hiervoor een bijdrage aanvragen.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

De hoogte van de bijdrage verschilt per aanvrager. Zie hiervoor bijlage 2 van de Bijdrageregeling.

Startdatum

01-09-2020

Einddatum

17-12-2020

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

22-10-2020