Samenvatting

Een bijdrage kan worden verstrekt voor activiteiten gericht op de uitvoering van de provinciale visie Gedeelde Mobiliteit Is Maatwerk.

Formulier

Een bijdrage op grond van deze regeling kan worden aangevraagd door gemeenten of Regiotaxi-regio's met publieksrechtelijke rechtspersoonlijkheid.

Enkele belangrijke voorwaarden voor bijdrageverlening zijn:

-  De activiteiten worden uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant

-  De activiteiten zijn genoemd in de lijst opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in de Bijdrageregeling Gedeelde Mobiliteit. Naast de regels van de Bijdrageregeling zijn ook de regels van de Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant van toepassing

 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. 

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

U kunt een aanvraag indienen van 1 november 2021 tot en met 1 juli 2023 of zoveel eerder als het bijdrageplafond is bereikt.

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 750.000.

De hoogte van de bijdrage betreft het bedrag per project, opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling.

01-11-2022

01-07-2023

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. 

03-03-2023