Samenvatting

Projecten gericht op voorbereidingshandelingen in verband met het realiseren van een klimaatrobuust beeklandschap komen in aanmerking voor een bijdrage van de provincie. De projecten moeten zijn opgenomen in de intentieverklaring gebiedsontwikkeling beeklandschap Warmbeek-Tongelreep. 

Formulier

Omschrijving

Een bijdrage kan worden aangevraagd door waterschap De Dommel en de gemeenten Eindhoven, Valkenswaard, Heeze-Leende en Waalre. 

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor een bijdrageverlening zijn:

  • het project is gericht op:
  1. een klimaatrobuust beeklandschap van Warmbeek-Tongelreep; of,
  2. de verbinding van natuurterreinen, ecologische verbindingszones en realisatie van Natuurnetwerk Brabant; of,
  3. de verbinding en beleving van het gebied; of,
  4. het bereiken van zowel de KRW als de Natura-2000 doelstellingen; of,
  5. het verder ontwikkelen van een kwalitatief hoogwaardige groenstedelijke regio.
  •  het project kan uiterlijk 30 juni 2022 afgerond worden.

Overige voorwaarden voor een bijdrage kunt u vinden in ยง1 van de Bijdrageregeling beeklandschappen Noord-Brabant. Naast de regels van de Bijdrageregeling zijn ook de regels van de Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant van toepassing. 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

De bijdrage wordt verdeeld op grond van de verdeling per project, opgenomen in bijlage 1 bij deze Bijdrageregeling.  

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 16 juli 2020 tot en met 1 februari 2022.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 240.000

De hoogte van de bijdrage betreft het bedrag per project zoals opgenomen in bijlage 1 van de Bijdrageregeling beeklandschappen Noord-Brabant.

Startdatum

16-07-2020

Einddatum

01-02-2022

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

03-08-2021