Samenvatting

Projecten die een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving in Brabant komen in aanmerking voor een bijdrage van de provincie.

Formulier

De 12 grootste Brabantse gemeenten (B5 en M7) kunnen een bijdrage aanvragen en ontvangen voor projecten die zorgen voor energiebesparing, al dan niet op een innovatieve manier, en zo bijdragen aan de klimaatdoelen van CO2-reductie in de gebouwde omgeving.  

Enkele belangrijke voorwaarden voor bijdrageverlening zijn:

  • Het ingediende projectplan van de aanvragende gemeente wordt door minimaal twee andere Brabantse gemeenten ondersteund of het project wordt door meerdere Brabantse gemeenten uitgevoerd.
  • het project is gericht op de versnelling van de opgave "verduurzaming bestaand vastgoed" uit de Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel.
  • Het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant en dient uiterlijk 31 december 2023 te zijn afgerond.

Overige voorwaarden voor de bijdrage kunt u vinden in § 2.4  van de Bijdrageregeling Bijdrageregeling Actie- en investeringsagenda Coronaherstel Noord-Brabant.

Naast de regels van de Bijdrageregeling zijn ook de regels van de Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant van toepassing. 

 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

 

 

 

U kunt een aanvraag indienen van 12 december 2022 tot en met 15 februari 2023.

Het totaal beschikbare budget voor de periode genoemd in artikel 2.5 is vastgesteld op € 1.440.000.

Minimaal € 20.000 en maximaal € 60.000 bijdrage per gemeente.

12-12-2022

15-02-2023

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

03-02-2023