Samenvatting

Een bijdrage kan worden verstrekt voor de type 1 projecten die zijn opgenomen in de Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel Noord-Brabant gericht op de versnelling van de opgave “BrabantRing” of de opgave “Opschalen Brabant Leert”.

Formulier

Omschrijving

Gemeenten die behoren tot de doelgroep van deze Bijdrageregeling kunnen cofinanciering aanvragen voor type 1 projecten. Dit zijn projecten die zorgen voor de versnelling van de opgave “BrabantRing” of de opgave “Opschalen Brabant Leert”. De projecten richten zich op drie actuele en urgente thema’s: Digitale bereikbaarheid, Weerbare arbeidsmarkt en Vitale en duurzame steden.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor de bijdrageverlening:

  • het project is genoemd in de lijst met type 1 projecten, opgenomen in bijlage 1 behorende bij deze Bijdrageregeling;
  • de bijdrageontvanger draagt ten minste 50 % van de totale projectkosten bij;
  • het project kan uiterlijk 31 december 2022 worden afgerond.

Overige voorwaarden kunt u vinden in paragraaf ยง1 BrabantRing en Brabant leert van de Bijdrageregeling Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel Noord-Brabant. Naast de regels van de Bijdrageregeling zijn ook de regels van de Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant van toepassing.

 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

 

 

 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 10 mei 2021 tot en met 15 september 2021.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is vastgesteld op € 1.170.000.

Startdatum

10-05-2021

Einddatum

15-09-2021

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

20-09-2021