Samenvatting

Als u een omgevingsvergunning of subsidie aanvraagt, meedoet aan een aanbesteding kan de provincie een bibob-onderzoek doen. Met dit onderzoek controleert de provincie de integriteit van uw onderneming en van de (rechts)personen die bij uw onderneming betrokken zijn.

Omschrijving

Als u een vergunning of subsidie aanvraagt of meedoet aan een aanbesteding, kan de provincie een Bibob-onderzoek doen. Met dit onderzoek controleert de provincie de integriteit van uw onderneming en van de personen die bij uw onderneming betrokken zijn. Zo onderzoekt de provincie of de kans groot is dat de vergunning, subsidie of aanbesteding wordt misbruikt voor bijvoorbeeld het witwassen van geld, het illegaal inzetten van immigranten of het illegaal verwerken van afval. Ook als u de vergunning of subsidie al heeft of de aanbesteding al gewonnen heeft, kan de provincie uw onderneming nog onderzoeken. Als de provincie na het eigen onderzoek nog twijfels heeft, kan zij het landelijk bureau Bibob vragen een onderzoek te doen. Blijkt uit het onderzoek dat er zwart geld of crimineel verdiend geld in uw onderneming omgaat? Dan kan de provincie de vergunning, subsidie of opdracht weigeren of intrekken. In de wet Bibob staat in welke specifieke gevallen de provincie de wet-Bibob kan toepassen en dus onderzoekt. De provincie Noord-Brabant heeft op 12 februari 2015 het beleid vastgesteld over hoe zij de Wet Bibob toepast in de provincie Noord-Brabant.

Voorwaarden

De provincie kan de achtergrond van een ondernemer of van een bedrijf in een aantal gevallen onderzoeken. Bijvoorbeeld:

  • bij de aanvraag van subsidie of als u deze al heeft
  • bij aanbestedingen door de provincie in de sectoren bouw, milieu en ICT
  • bij de aanvraag van een omgevingsvergunning op het gebied van milieu, en bouw
  • bij vastgoedtransacties waarbij de provincie als partij betrokken is
  • bij aanbestedingen

Contact

Wilt u weten of uw aanvraag voor een omgevingsvergunning op de Wet Bibob getoetst wordt, neem dan op met de vergunningverlener van de desbetreffende omgevingsdienst.

Heeft u specifieke vragen over de Wet Bibob of de toepassing hiervan binnen Brabant dan kunt u contact opnemen met de Bibob-eenheid. Via email: bibob@brabant.nl of telefonisch (073) 681 28 15.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Bezwaar en beroep

U kunt geen bezwaar indienen tegen een vervolgonderzoek door Landelijk Bureau Bibob

Bijgewerkt

11-10-2018