Samenvatting

Bent u het oneens met een besluit van de provincie? Dan kunt u daar bezwaar tegen aantekenen. U dient uw bezwaarschrift in bij de provincie.

Formulier

Omschrijving

Als u het niet eens bent met een schriftelijk besluit van de provincie, dan kunt u bezwaar maken. Dit kan alleen als u belanghebbende bent. U bent belanghebbende als rechtstreeks door het besluit geraakt wordt. Organisaties kunnen collectief of algemeen belang hebben bij een besluit. Lees meer over belanghebbenden op Rechtspraak.nl. Het komt vaak voor dat u uw bezwaar mondeling kunt toelichten. De provincie organiseert hiervoor een hoorzitting. Soms slaat de provincie de bezwaarschriftprocedure over. U kunt de provincie dan via het bezwaarschrift verzoeken om hiermee in te stemmen. Dit beroep doet u rechtstreeks bij de rechter.

Voorwaarden

U tekent bezwaar aan als deze beide voorwaarden van toepassing zijn:

 • De provincie heeft een besluit genomen.
 • U bent als belanghebbende rechtstreeks bij het besluit betrokken.

Contact

U dient het bezwaarschrift in bij de provincie. Dit doet u binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit.

Termijn

De provincie neemt binnen 6 weken een beslissing over uw bezwaarschrift. Als er een adviescommissie is ingesteld, is deze termijn 12 weken. De provincie kan de beslistermijn met maximaal 6 weken verlengen. Bijvoorbeeld als er meer informatie van u nodig is.

Aanpak

U dient een schriftelijk bezwaarschrift in met de volgende punten erin verwerkt:

 • uw naam, adres en handtekening
 • de datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
 • de reden van het bezwaar

Bezwaar Belastingsamenwerking West-Brabant

Met enige regelmaat wordt het bezwaar formulier van de provincie gebruikt om bezwaar te maken tegen een schriftelijke beslissing van de Belastingsamenwerking West-Brabant. Dit formulier is daar niet voor bedoeld. Indien uw bezwaar zich richt tegen een schriftelijke beslissing van de Belastingsamenwerking West-Brabant verwijzen wij u naar de website van de Belastingsamenwerking West-Brabant.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt

07-11-2018

Zie ook

Veelgestelde vragen (3)

Open Links Sluit Links
 • Aanvraagmogelijkheden formulier
  U kunt het formulier op de volgende manieren aanvragen en indienen

  Digitaal formulier invullen en ondertekenen

  U vult het digitale aanvraagformulier in en eventuele bijlagen kunt u direct uploaden en meesturen.

  Vervolgens ondertekent u met een rechtsgeldige digitale handtekening

  Downloaden formulier (pdf) met e-mail indienen

  U download het formulier, vul deze in en ondertekent het. Mail het formulier naar het aangegeven emailadres of stuur het per post op naar het aangegeven postadres

  Formulier papieren versie aanvragen

  U kunt in een aantal gevallen een papieren versie van het formulier aanvragen via telefoonnummer 073-6812990. U stuurt het ingevulde en ondertekende formulier samen met eventuele bijlagen naar het adres dat op het formulier vermeld staat.

 • Digitaal ondertekenen

  Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten:

  E-herkenning

  Voor ondernemers of organisaties: digitaal ondertekenen met eHerkenning

  DigID

  Voor burgers: digitaal ondertekenen met DigiD

 • Verzenden formulier

  Formulier digitaal inzenden

  • Ondernemers of organisaties kunnen gebruik maken van het beveiligd e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit veilige mailsysteem en heeft onze voorkeur
  • Burgers, maar ook ondernemers of organisaties kunnen ook kiezen voor digitaal versturen op normale manier, dan verloopt de communicatie op reguliere wijze

  Formulier opsturen per post

  Kunt of wilt u geen gebruik maken van digitale verzending, dan biedt het e-formulier de mogelijkheid om dit uit te printen en te ondertekenen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar het postadres van de provincie