Samenvatting

Waterschappen dienen jaarlijks hun begroting en jaarrekening ter beoordeling in bij de provincie.

Omschrijving

De provincie beoordeelt jaarlijks de begroting en de jaarrekening van de waterschappen. De Waterschapswet vermeldt dat de begroting in evenwicht moet zijn. Hiervan kan worden afgeweken indien aannemelijk is dat het evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht. Een waterschap zendt de begroting voor 1 december en de jaarrekening voor 15 juli in. De provincie beoordeelt in hoeverre de begroting dan wel de meerjarenraming in evenwicht zijn.

Voorwaarden

U stuurt de begroting en jaarrekening jaarlijks naar de provincie. Beide documenten moeten voldoen aan de voorwaarden die in de Waterschapswet staan.

Contact

U levert de stukken in bij de provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt

14-04-2020