Samenvatting

Ieder jaar moeten gemeenten en gemeenschappelijke regelingen de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening vaststellen en indienen bij de provincie. De provincie heeft namelijk de wettelijke taak om financieel toezicht te houden.

Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen leveren elk jaar het jaarverslag en de jaarrekening in bij de provincie. Daarnaast leveren gemeenten en gemeenschappelijke regelingen elk jaar de begroting in. Dit is vanwege de wettelijke taak van de provincie om financieel toezicht te houden.

Een gemeente levert de begroting vóór 15 november en de jaarrekening vóór 15 juli bij de provincie in. Gemeenschappelijke regelingen leveren de begroting vóór 1 augustus en de jaarrekening vóór 15 juli in.

De provincie beoordeelt of de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Is dit niet het geval? En is op grond van de meerjarenraming ook niet te verwachten dat het in de eerstvolgende jaren wel het geval is? Dan wordt de gemeente onder preventief financieel toezicht gesteld. Dit betekent dat de de begroting en eventuele begrotingswijzigingen van de gemeente of de gemeenschappelijke regeling vooraf goedgekeurd moeten worden door de provincie.

De gemeente kan onder preventief financieel toezicht worden gesteld in de volgende gevallen:

  • De jaarrekening van het tweede aan het begrotingsjaar voorafgaande jaar is niet op tijd ingezonden aan de provincie.
  • De begroting van het komende begrotingsjaar is niet structureel en reëel in evenwicht en de meerjarenraming geeft niet aan dat dit evenwicht wordt hersteld/of is niet op tijd naar de provincie gestuurd.
  • De begroting van het komende begrotingsjaar is niet op tijd ingezonden aan de provincie.

De provincie geeft haar besluit om een gemeente of gemeenschappelijke regeling onder preventief financieel toezicht te plaatsen vóór 1 januari van het begrotingsjaar aan de gemeente door.

De gemeente en gemeenschappelijke regelingen sturen het volgende naar de provincie:

  • de begroting
  • de jaarrekening
  • het jaarverslag

Een gemeente levert haar begroting vóór 15 november en de jaarrekening vóór 15 juli bij de provincie in. Gemeenschappelijke regelingen leveren de begroting voor 1 augustus én de jaarrekening vóór 15 juli in bij de provincie.

Bedrijven of instellingen kunnen met alle verzoeken en aanvragen aan de provincie Noord-Brabant terecht bij Berichtenbox voor bedrijven. Daar kunt u ook een eigen account aanmaken als u die nog niet heeft.

Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de berichtenbox uw verzoeken en aanvragen in te dienen.

Indienen doet u door uw inzending, voorzien van uw adresgegevens, op te sturen naar het hiernaast vermelde postadres van de provincie.

31-05-2023