Samenvatting

In de Basisregistratie ondergrond (BRO) staan gegevens over en modellen van de ondergrond van Nederland. U kunt de gegevens inzien via de website Basisregistratie Ondergrond.

Als u bodem- en ondergrondgegevens gebruikt, kunt u gratis gegevens uit de Landelijke Voorziening BRO inzien en opvragen. Dit is een centrale bron van basisinformatie over de Nederlandse ondergrond. De informatie in de landelijke voorziening is aangeleverd volgens landelijk afgesproken kaders, daarmee is de informatie over het hele land eenduidig en van gegarandeerde kwaliteit.

In de BRO staan gegevens over: de geologische, geohydrologische en bodemkundige opbouw van de ondergrond. Deze gegevens helpen u een beter inzicht in de kansen en risico’s in het gebruik van de ondergrond te verkrijgen. De provincie is verplicht om nieuwe gegevens over de ondergrond te registreren als zij verantwoordelijk is voor deze gegevens. Dat geldt ook voor andere provincies en andere bronhouders zoals gemeenten en waterschappen. Door de gegevens beschikbaar te stellen in de BRO is het voor iedereen veel makkelijker om te zien wat we al weten van de ondergrond, en kan de informatie ook opnieuw worden gebruikt.

De gegevens worden in fases in de BRO opgenomen. Vanaf 2018 tot en met 2022 worden steeds meer gegevens toegevoegd. De website van de BRO geeft een planning waarin u kunt zien welke gegevens op welk moment beschikbaar komen in de Landelijke Voorziening BRO.

Momenteel heeft de provincie de informatie van de grondwaterputten aangeleverd. We werken hard aan de aanlevering van sonderingsonderzoek en zijn aan het voorbereiden om straks de gegevens van geotechnische boorbeschrijvingen te kunnen aanleveren. De provincie denkt mee over de invulling van de BRO door deelname aan een IPO BRO Kerngroep en in de BRO bijeenkomsten die worden georganiseerd door TNO.

U kunt gegevens van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) online inzien via het BROloket. Via BROloket en PDOK (Publieke Dienstverlening op de Kaart), kunt u ook bestanden met BRO-gegevens opvragen. Hoe dat werkt kunt u lezen op de website van Basisregistratie Ondergrond.

17-04-2024