Samenvatting

Wilt u een zwembad beginnen, wijzigen of uitbreiden en daarbij openstellen voor publiek? Dan bent u verplicht hiervan een melding te doen. U doet de melding bij de omgevingsdienst. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant handelt voor de Provincie Noord-Brabant uw melding af. .

Formulier

Omschrijving

Als u een zwembad wilt beginnen, moet u dat melden bij de provincie. Ook een wijziging of uitbreiding moet u melden. Onder de meldingsplicht vallen: openbare zwembaden en semi-openbare zwembaden in bijvoorbeeld hotels, campings en sauna's, peuterbaden, medische baden en badinrichtingen in oppervlaktewater.

Voorwaarden

De wet verplicht u bij het oprichten, wijzigen of het uitbreiden van een badinrichting een melding te maken bij de provincie.

Contact

U doet uw melding bij de provincie waar het zwembad ligt of komt te liggen.

Termijn

Doe de melding op tijd. Dit moet uiterlijk 3 maanden voor u de omgevingsvergunning voor het bouwen aanvraagt.

Aanpak

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

Informatie over de Berichtenbox voor bedrijven en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden

Optie a*: Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

Optie b*: Uw bericht kunt u ook via andere kanalen sturen. U kunt het hiernaast vermelde telefoonnummer bellen of uw bericht sturen naar het hiernaast vermelde postadres.

Formulier opvragen

Het is mogelijk een formulier aan te vragen via het Brabantloket, telefoonnummer 073-6812990. U kunt de ingevulde aanvraag naar het op het formulier vermelde postadres sturen.

 

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt

29-11-2017