Samenvatting

Wilt u een zwembad beginnen, wijzigen of uitbreiden en daarbij openstellen voor publiek? Dan bent u verplicht hiervan een melding te doen. U doet de melding bij de omgevingsdienst. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant handelt voor de provincie Noord-Brabant uw melding af.

Formulier

Omschrijving

Als u een zwembad wilt beginnen, moet u dat melden bij de provincie. Ook een wijziging of uitbreiding moet u melden. Onder de meldingsplicht vallen: openbare zwembaden en semi-openbare zwembaden in bijvoorbeeld hotels, campings en sauna's, peuterbaden, medische baden en badinrichtingen in oppervlaktewater. Voor een ontheffing van voorschriften gaat u naar 'Ontheffing voorschriften'

Voorwaarden

De wet verplicht u bij het oprichten, wijzigen of het uitbreiden van een badinrichting een melding te maken bij de provincie. 

Doe de melding op tijd. Dit moet uiterlijk 3 maanden voor u de omgevingsvergunning voor het bouwen aanvraagt.

Contact

U doet uw melding bij de provincie waar het zwembad ligt of komt te liggen.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt

16-12-2019