Samenvatting

Er gelden voorschriften bij het openen van een publiekszwembad. Wilt u als houder van een zwembad vrijstelling van 1 of meerdere voorschriften aanvragen? U kunt in bijzondere gevallen ontheffing krijgen van de voorschriften. U vraagt de ontheffing aan bij de provincie.

Formulier

Omschrijving

De Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden stelt eisen op het gebied van hygiëne en veiligheid waaraan badinrichtingen moeten voldoen alvorens deze voor het publiek mogen worden opengesteld. In bijzondere gevallen kunt u als houder van een badinrichting een ontheffing van een of meerdere voorschriften aanvragen. Onder een badinrichting vallen openbare zwembaden, semi-openbare zwembaden in bijvoorbeeld hotels, campings en sauna's, peuterbaden, medische baden en badinrichtingen in oppervlaktewater. Een ontheffing wordt alleen verleend onder bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld voor de periode totdat nieuwbouw of verbouw heeft plaatsgevonden. Het is mogelijk om bezwaar en beroep in te stellen tegen het besluit.

Voorwaarden

De houder van een badinrichting kan een ontheffing aanvragen.

Stuur bij de aanvraag ook de reden waarom u vrijstelling wilt mee.

Contact

U vraagt de ontheffing aan bij de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant.

Aanpak

De omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant neemt binnen acht weken na ontvangst van het verzoek een beslissing. De gemeente krijgt een mededeling over het besluit.

Wet- en regelgeving

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Bijgewerkt

16-12-2019