Samenvatting

Er gelden voorschriften bij het openen van een publiekszwembad. Wilt u als houder van een zwembad vrijstelling van 1 of meerdere voorschriften aanvragen? U kunt in bijzondere gevallen ontheffing krijgen van de voorschriften. U vraagt de ontheffing aan bij de provincie.

Formulier

De Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden stelt eisen op het gebied van hygiëne en veiligheid waaraan badinrichtingen moeten voldoen alvorens deze voor het publiek mogen worden opengesteld. In bijzondere gevallen kunt u als houder van een badinrichting een ontheffing van een of meerdere voorschriften aanvragen. Onder een badinrichting vallen openbare zwembaden, semiopenbare zwembaden in bijvoorbeeld hotels, campings en sauna's, peuterbaden, medische baden en badinrichtingen in oppervlaktewater. Een ontheffing wordt alleen verleend onder bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld voor de periode totdat nieuwbouw of verbouw heeft plaatsgevonden. Het is mogelijk om bezwaar en beroep in te stellen tegen het besluit.

De houder van een badinrichting kan een ontheffing aanvragen.

Stuur bij de aanvraag ook de reden waarom u vrijstelling wilt mee.

Contact

U vraagt de ontheffing aan bij de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant. De omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant neemt binnen acht weken na ontvangst van het verzoek een beslissing. De gemeente krijgt een mededeling over het besluit.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. Het e-formulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) of DigiD (voor burgers) nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

Informatie over eHerkenning.

Informatie over DigiD.

E-formulier uitprinten en opsturen

Ook hebt u de optie het ingevulde e-formulier uit te printen en op te sturen. U kunt het formulier met de eventuele bijlagen opsturen naar het postadres van de provincie.

Formulier aanvragen

Mocht u uw aanvraag niet digitaal willen/kunnen invullen of versturen, dan is het mogelijk een formulier aan te vragen bij de provincie Noord-Brabant, telefoonnummer 073-6812812. U kunt de ingevulde aanvraag naar het op het formulier vermelde postadres sturen.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het e-formulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het e-formulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden 

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

16-12-2020