Samenvatting

Bent u zwembadhouder van een publiek zwembad? Dan bent u verplicht om risicoanalyses uit te voeren om een legionellabesmetting bij de zwembadbezoekers te voorkomen.

Formulier

Omschrijving

Om legionellabesmetting te voorkomen, moeten alle badinrichtingen een risicoanalyse uitvoeren. Onder badinrichtingen vallen openbare zwembaden, semi-openbare zwembaden (bijvoorbeeld in hotels, campings en sauna's) en medische zwembaden. De risicoanalyse is verplicht. Blijkt uit de analyse dat er risicopunten zijn? Dan moet u een beheerplan en een logboek bijhouden. De provincie kan naar deze documenten vragen. De risicopunten moeten vervolgens elk half jaar opnieuw getest worden op legionellabacteriën.

Voorwaarden

De risicoanalyse en eventueel het beheersplan moeten ter inzage bij de badinrichting liggen. De provincie kan vragen om deze op te sturen.

Contact

De risicoanalyse en eventueel het beheersplan liggen voor de provincie ter inzage bij de badinrichting.

Aanpak

Een hulpmiddel bij de risicoanalyse is het 'Modelplan Legionellapreventie in zwembadwater'.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Bijgewerkt

24-08-2020