Samenvatting

Wilt u een activiteit doen op of in een voormalige stortplaats? U moet dan toestemming vragen aan de provincie Noord-Brabant. Er zijn namelijk bijzondere regels. U moet een zogenoemde ontheffing aanvragen of een melding doen.

Formulier

Omschrijving

U mag niet zomaar een activiteit uitvoeren op of in een voormalige stortplaats. Er kunnen namelijk risico's zijn voor het milieu of de gezondheid. Daarom zijn er regels gemaakt. Deze regels staan in de Provinciale Milieuverordening Noord- Brabant. Alleen als u een ontheffing heeft of geaccepteerde melding, mag u activiteiten uitvoeren op of in een voormalige stortplaats. De melding geldt voor de kleine handelingen zonder gevolgen voor de nazorg zoals verbetering deklaag op een landbouwperceel. De ontheffing geldt voor grotere of ingrijpendere plannen. Een ontheffing is ook noodzakelijk als alle stortmateriaal verwijderd wordt. U kunt deze ontheffing aanvragen als u een hergebruikplan maakt voor de provincie. In uw hergebruikplan kijkt de provincie naar de gevolgen voor het milieu. In dit plan staan de volgende onderwerpen: Hoe de verontreiniging van de stortplaats is (hoeveelheid en soort verontreiniging); Welke risico's er zijn als u de nieuwe activiteiten uitvoert op en in de stortplaats; Wat u eraan gaat doen om de risico's onder controle te houden; Hoe u ervoor zorgt dat de grond hetzelfde blijft ook als de activiteit afgelopen is; Hoe u uw activiteit gaat betalen en organiseren; Wat u doet als er misschien problemen komen. Hierboven staan zes onderwerpen. Als u alle onderwerpen beschreven heeft, stuurt u deze naar de provincie. Hierna duurt het maximaal zes maanden voordat u de ontheffing krijgt. Als er extra informatie nodig is kan het langer duren. Ook als anderen het niet eens zijn met uw activiteit, kan het langer duren. De proceduretermijn voor een melding is maximaal 8 weken. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant geven de ontheffing of accepteren de melding.

Voorwaarden

U kunt alleen activiteiten uitvoeren op of in een voormalige stortplaats als u een ontheffing heeft of als uw melding is geaccepteerd. De provincie mag u deze ontheffing of geaccepteerde melding geven. De ontheffing kunt u krijgen als u een hergebruikplan inlevert. Een melding kunt u doen via onderstaand formulier. Gedeputeerde Staten bekijken uw hergebruikplan en bepalen of u een ontheffing krijgt. In de ontheffing staan regels waar u zich aan moet houden bij de uitvoering van de activiteit. De provincie mag controleren of u zich hieraan of aan de melding houdt.

Contact

U moet ontheffing vragen of een melding doen bij de provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt

22-01-2019

Zie ook

Veelgestelde vragen (3)

Open Links Sluit Links
 • Aanvraagmogelijkheden formulier
  U kunt het formulier op de volgende manieren aanvragen en indienen

  Digitaal formulier invullen en ondertekenen

  U vult het digitale aanvraagformulier in en eventuele bijlagen kunt u direct uploaden en meesturen.

  Vervolgens ondertekent u met een rechtsgeldige digitale handtekening

  Downloaden formulier (pdf) met e-mail indienen

  U download het formulier, vul deze in en ondertekent het. Mail het formulier naar het aangegeven emailadres of stuur het per post op naar het aangegeven postadres

  Formulier papieren versie aanvragen

  U kunt in een aantal gevallen een papieren versie van het formulier aanvragen via telefoonnummer 073-6812990. U stuurt het ingevulde en ondertekende formulier samen met eventuele bijlagen naar het adres dat op het formulier vermeld staat.

 • Digitaal ondertekenen

  Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten:

  E-herkenning

  Voor ondernemers of organisaties: digitaal ondertekenen met eHerkenning

  DigID

  Voor burgers: digitaal ondertekenen met DigiD

 • Verzenden formulier

  Formulier digitaal inzenden

  • Ondernemers of organisaties kunnen gebruik maken van het beveiligd e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit veilige mailsysteem en heeft onze voorkeur
  • Burgers, maar ook ondernemers of organisaties kunnen ook kiezen voor digitaal versturen op normale manier, dan verloopt de communicatie op reguliere wijze

  Formulier opsturen per post

  Kunt of wilt u geen gebruik maken van digitale verzending, dan biedt het e-formulier de mogelijkheid om dit uit te printen en te ondertekenen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar het postadres van de provincie