Samenvatting

Wilt u een activiteit doen op of in een voormalige stortplaats? U moet dan toestemming vragen aan de provincie Noord-Brabant. Er zijn namelijk bijzondere regels. U moet een zogenoemde ontheffing aanvragen of een melding doen.

Formulier

U mag niet zomaar een activiteit uitvoeren op of in een voormalige stortplaats. Er kunnen namelijk risico's zijn voor het milieu of de gezondheid. Daarom zijn er regels gemaakt. Alleen als u een ontheffing heeft of geaccepteerde melding, mag u activiteiten uitvoeren op of in een voormalige stortplaats. De melding geldt voor de kleine handelingen zonder gevolgen voor de nazorg zoals verbetering deklaag op een landbouwperceel. De ontheffing geldt voor grotere of ingrijpendere plannen. Een ontheffing is ook noodzakelijk als alle stortmateriaal verwijderd wordt. U kunt deze ontheffing aanvragen als u een hergebruikplan maakt voor de provincie. In uw hergebruikplan kijkt de provincie naar de gevolgen voor het milieu. In dit plan staan de volgende onderwerpen: Hoe de verontreiniging van de stortplaats is (hoeveelheid en soort verontreiniging); Welke risico's er zijn als u de nieuwe activiteiten uitvoert op en in de stortplaats; Wat u eraan gaat doen om de risico's onder controle te houden; Hoe u ervoor zorgt dat de grond hetzelfde blijft ook als de activiteit afgelopen is; Hoe u uw activiteit gaat betalen en organiseren; Wat u doet als er misschien problemen komen. Hierboven staan zes onderwerpen. Als u alle onderwerpen beschreven heeft, stuurt u deze naar de provincie. Hierna duurt het maximaal twee maanden voordat u de ontheffing krijgt. Als er extra informatie nodig is kan het langer duren. Ook als anderen het niet eens zijn met uw activiteit, kan het langer duren. De proceduretermijn voor een melding is maximaal 8 weken.Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant geven de ontheffing of accepteren de melding.

U kunt alleen activiteiten uitvoeren op of in een voormalige stortplaats als u een ontheffing heeft of als uw melding is geaccepteerd. De provincie mag u deze ontheffing of geaccepteerde melding geven. De ontheffing kunt u krijgen als u een hergebruikplan inlevert.

Een melding kunt u digitaal indienen. Gedeputeerde Staten bekijken uw hergebruikplan en bepalen of u een ontheffing krijgt. In de ontheffing staan regels waar u zich aan moet houden bij de uitvoering van de activiteit. De provincie mag controleren of u zich hieraan of aan de melding houdt.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. Het e-formulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) of DigiD (voor burgers) nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

Informatie over eHerkenning.

Informatie over DigiD.

E-formulier uitprinten en opsturen

Ook hebt u de optie het ingevulde e-formulier uit te printen en op te sturen. U kunt het formulier met de eventuele bijlagen opsturen naar het postadres van de provincie.

Formulier aanvragen

Mocht u uw aanvraag niet digitaal willen/kunnen invullen of versturen, dan is het mogelijk een formulier aan te vragen bij de provincie Noord-Brabant, telefoonnummer 073-6812812. U kunt de ingevulde aanvraag naar het op het formulier vermelde postadres sturen.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het e-formulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het e-formulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden

02-12-2021