Samenvatting

Wilt u een activiteit doen op of in een voormalige stortplaats? U moet dan toestemming vragen aan de provincie Noord-Brabant. Er zijn namelijk bijzondere regels. U moet een zogenoemde ontheffing aanvragen of een melding doen. Geadviseerd wordt om, vóór het indienen van de aanvraag of melding, eerst telefonisch contact op te nemen met één van de specialisten via: 073 681 28 12.  

Let op: op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in en dient u de aanvraag of melding te doen bij de gemeente waar de stortplaats zich bevindt.  

Formulier

U mag niet zomaar een activiteit uitvoeren op of in een voormalige stortplaats. Er kunnen namelijk risico's zijn voor het milieu of de gezondheid. Daarom zijn er regels gemaakt. Alleen als u een ontheffing heeft of geaccepteerde melding, mag u activiteiten uitvoeren op of in een voormalige stortplaats. De melding geldt voor de kleine handelingen zonder gevolgen voor de nazorg zoals verbetering deklaag op een landbouwperceel. De ontheffing geldt voor grotere of ingrijpendere plannen. Een ontheffing is ook noodzakelijk als alle stortmateriaal verwijderd wordt.

U kunt deze ontheffing aanvragen als u een hergebruikplan maakt voor de provincie. In uw hergebruikplan kijkt de provincie naar de gevolgen voor het milieu. In dit plan staan de volgende onderwerpen:

  1. Hoe de verontreiniging van de stortplaats is (hoeveelheid en soort verontreiniging);
  2. Welke risico's er zijn als u de nieuwe activiteiten uitvoert op en in de stortplaats;
  3. Wat u eraan gaat doen om de risico's onder controle te houden;
  4. Hoe u ervoor zorgt dat de grond hetzelfde blijft ook als de activiteit afgelopen is;
  5. Hoe u uw activiteit gaat betalen en organiseren;
  6. Wat u doet als er misschien problemen komen.

Hierboven staan zes onderwerpen. Als u alle onderwerpen beschreven heeft, stuurt u deze naar de provincie. Hierna duurt het maximaal twee maanden voordat u de ontheffing krijgt. Als er extra informatie nodig is kan het langer duren. Ook als anderen het niet eens zijn met uw activiteit, kan het langer duren. De proceduretermijn voor een melding is maximaal 8 weken.
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant geven de ontheffing of accepteren de melding.

U kunt alleen activiteiten uitvoeren op of in een voormalige stortplaats als u een ontheffing heeft of als uw melding is geaccepteerd. De provincie mag u deze ontheffing of geaccepteerde melding geven. De ontheffing kunt u krijgen als u een hergebruikplan inlevert.

Een melding kunt u digitaal indienen. Gedeputeerde Staten bekijken uw hergebruikplan en bepalen of u een ontheffing krijgt. In de ontheffing staan regels waar u zich aan moet houden bij de uitvoering van de activiteit. De provincie mag controleren of u zich hieraan of aan de melding houdt.

Aanvraag of melding invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag of melding indienen door het betreffende PDF-formulier in te vullen. U gebruikt hiervoor het beste Acrobat Reader. Dit kunt u volledig op de computer doen: door het formulier in te vullen, digitaal te ondertekenen en naar ons op te sturen per mail. U kunt er ook voor kiezen om het ingevulde formulier uit te printen en per post op te sturen. Eventuele bijlagen kunt u ook per mail of post meesturen. In de formulieren worden de juiste mailadressen en het postadres van de provincie Noord-Brabant genoemd.

Formulier aanvragen

Mocht u uw aanvraag niet digitaal willen/kunnen invullen of versturen, dan is het mogelijk een formulier aan te vragen bij de provincie Noord-Brabant, telefoonnummer 073 681 28 12. Ook dan stuurt u de ingevulde aanvraag en eventuele bijlagen naar het postadres dat in het formulier wordt genoemd.

07-02-2024