Samenvatting

Wilt u activiteiten uitvoeren binnen beschermingszones? Vraag dan om toestemming bij de provincie. Er gelden namelijk bijzondere regels.

Formulier

Omschrijving

Met de Provinciale milieuverordening (Pmv) wil de provincie het grondwater beschermen. Dit grondwater gebruiken Brabanders namelijk als drinkwater. Daarom zijn sommige activiteiten niet toegestaan. Een aantal activiteiten en werkzaamheden zijn wel toegestaan. Maar die worden dan eerst onderzocht door Gedeputeerde Staten.

Voorwaarden

 

In deze zogenoemde melding staan in ieder geval de volgende onderwerpen:

1. Beschrijving van de activiteit

2. Op welke manier u de bodem beschermd zoals de provincie dat wil.

Contact

U doet de melding bij Omgevingsdienst in uw regio.

Termijn

De provincie beslist binnen zes weken. Deze zes weken gaan in vanaf het moment dat de provincie de melding ontvangen heeft.

Aanpak

U vraagt dus vooraf toestemming. Dit doet u uiterlijk negen weken vòòr de uitvoering van de activiteit.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. Het e-formulier ondertekent u met een digitale handtekening. Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) of DigiD (voor burgers) nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

Informatie over eHerkenning.

Informatie over DigiD.

Formulier opvragen

Het is mogelijk een formulier aan te vragen via het Brabantloket, telefoonnummer 073-6812990. U kunt de ingevulde aanvraag naar het op het formulier vermelde postadres sturen.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het e-formulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het e-formulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

 

Wet- en regelgeving

Startdatum

26-06-2009

Einddatum

26-06-2011

Meer informatie

Bijgewerkt

10-04-2018