Samenvatting

De provincie heeft (vaar)wegen in eigendom en/of beheer en in onderhoud. Als u daarin kabels of leidingen wilt (aan)leggen of verleggen, dan moet u hiervoor per project de provincie om toestemming vragen.

Als u kabels of leidingen wilt aanleggen of verleggen in of onder een weg of vaarweg, dan moet u daarvoor toestemming hebben. U doet uw verzoek bij de eigenaar of beheerder van de (vaar)weg. Meestal is dat de provincie. In dat geval doet u uw verzoek bij de provincie.
De provincie voert soms ook werkzaamheden uit waarvoor kabels of leidingen moeten worden verlegd. Bent u eigenaar van deze kabels? Dan kunt u nadeel hebben van deze werkzaamheden. U heeft dan mogelijk recht op een vergoeding. De vergoeding is onder andere afhankelijk van de tijd dat de kabels of leidingen er al liggen.

Om een verzoek in te dienen gelden onder andere de volgende voorwaarden:

  • De weg of vaarweg is in beheer bij de provincie.
  • Per project moet u apart toestemming aanvragen.

Als u kabels of leidingen wilt aanleggen of verleggen in of onder een vaarweg, dan moet u daarvoor toestemming hebben. U doet uw verzoek bij waterschap Brabantse Delta als dit een vaarweg betreft die in beheer is bij de provincie. Provinciale vaarwegen waarvoor waterschap Brabantse Delta beheerder is, zijn de volgende: Mark, Dintel, Roode Vaart, Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet (inclusief Steenbergse en Heense haven) en het Mark-Vlietkanaal.

U doet schriftelijk uw verzoek bij het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ Breda. Het waterschap neemt binnen acht weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag.

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

08-02-2023