Samenvatting

Waterschap Brabantse Delta is belast met de uitvoering van het beheer over de provinciale vaarwegen. Als u daarin kabels of leidingen wilt leggen, hebben, onderhouden, wijzigen of verwijderen, dan moet u hiervoor per aan- of verlegging een vergunning aanvragen. U vraagt de vergunning aan bij Waterschap Brabantse Delta.

Als u kabels of leidingen wilt aanleggen of verleggen in of onder een vaarweg, dan moet u daarvoor toestemming hebben. U doet uw verzoek bij waterschap Brabantse Delta als dit een vaarweg betreft die in beheer is bij de provincie. Provinciale vaarwegen waarvoor waterschap Brabantse Delta beheerder is, zijn de volgende: Mark, Dintel, Roode Vaart, Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet (inclusief Steenbergse en Heense haven) en het Mark-Vlietkanaal.

Om een verzoek in te dienen gelden onder andere de volgende voorwaarden:

  • De weg of vaarweg is in beheer bij de provincie.
  • Per project moet u apart toestemming aanvragen.

U doet schriftelijk uw verzoek bij het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ Breda. Het waterschap neemt binnen acht weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag.

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

03-02-2023