Samenvatting

De provincie heeft wegen in eigendom en beheer. Als u daarin kabels of leidingen wilt leggen, hebben, onderhouden, wijzigen of verwijderen, dan moet u hiervoor per aan- of verlegging een vergunning aanvragen. U vraagt de vergunning aan bij de provincie.

Formulier

Omschrijving

Als u kabels of leidingen wilt aanleggen of verleggen in of onder een weg, dan moet u daarvoor toestemming hebben. U doet uw verzoek bij de provincie als dit een weg betreft die de provincie in beheer heeft. Soms mogen in de berm bij provinciale wegen kabels en leidingen gemaakt worden. Deze leidingen en kabels moeten wel een openbare functie hebben. Bijvoorbeeld telecommunicatiekabels of niet-gevulde mantelbuizen die bedoeld zijn voor de Telecommunicatiewet, elektriciteitskabels, gasleidingen, waterleidingen of rioleringen. Voor het (ver)leggen of verwijderen van deze kabels of niet-gevulde mantelbuizen heeft u ook een vergunning nodig.

Voorwaarden

Om een verzoek in te dienen gelden onder andere de volgende voorwaarden:

• De weg is in beheer bij de provincie.

• Per project moet u apart toestemming aanvragen.

Aanpak

U doet uw verzoek bij het college van Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten bekijken of de aanvraag goedgekeurd wordt. Hierbij kijken zij of de doorstroming van het verkeer, de verkeersveiligheid, leefbaarheid en kwaliteit van de weg gelijk blijven. Gedeputeerde Staten nemen binnen acht weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

22-10-2019