Samenvatting

De provincie heeft wegen in eigendom en beheer. Als u daarin kabels of leidingen wilt leggen, hebben, onderhouden, wijzigen of verwijderen, dan moet u hiervoor per aan- of verlegging een vergunning aanvragen. U vraagt de vergunning aan bij de provincie.

Formulier

Als u kabels of leidingen wilt aanleggen of verleggen in of onder een weg, dan moet u daarvoor toestemming hebben. U doet uw verzoek bij de provincie als dit een weg betreft die de provincie in beheer heeft.

Soms mogen in de berm bij provinciale wegen kabels en leidingen gemaakt worden. Deze leidingen en kabels moeten wel een openbare functie hebben. Bijvoorbeeld telecommunicatiekabels of niet-gevulde mantelbuizen die bedoeld zijn voor de Telecommunicatiewet, elektriciteitskabels, gasleidingen, waterleidingen of rioleringen. Voor het (ver)leggen of verwijderen van deze kabels of niet-gevulde mantelbuizen heeft u ook een vergunning nodig.

Om een verzoek in te dienen gelden onder andere de volgende voorwaarden:

  • De weg is in beheer bij de provincie.
  • Per project moet u apart toestemming aanvragen.

U doet uw verzoek bij het college van Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten bekijken of de aanvraag goedgekeurd wordt. Hierbij kijken zij of de doorstroming van het verkeer, de verkeersveiligheid, leefbaarheid en kwaliteit van de weg gelijk blijven. Gedeputeerde Staten nemen binnen acht weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. Het e-formulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) of DigiD (voor burgers) nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

E-formulier uitprinten en opsturen

Ook hebt u de optie het ingevulde e-formulier uit te printen en op te sturen. U kunt het formulier met de eventuele bijlagen opsturen naar het postadres van de provincie.

Formulier aanvragen

Mocht u uw aanvraag niet digitaal willen/kunnen invullen of versturen, dan is het mogelijk een formulier aan te vragen bij de provincie Noord-Brabant, telefoonnummer 073-6812812. U kunt de ingevulde aanvraag naar het op het formulier vermelde postadres sturen.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het e-formulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het e-formulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

02-06-2023