De ontwerpverordening betreft een door Provinciale Staten, op grond van de Wet luchtvaart, vast te stellen wijziging van het luchthavenbesluit. Het doel van het wijzigen van de verordening is 3-ledig:

  • aanpassen van de externe veiligheidscontouren aan de vigerende rekenvoorschriften;
  • doorvoeren van een aantal aanpassingen in de geluidscontouren om deze beter aan te laten sluiten bij het dagelijks verkeersbeeld;
  • doorvoeren van een aantal technische aanpassingen, waarmee een aantal verwijzingen naar vervallen wetsartikelen, verouderde ruimtelijke situaties en veranderde naamstelling worden gerepareerd

Stukken inzien

U kunt het ontwerp Tweede wijzigingsverordening Verordening luchthavenbesluit luchthaven Seppe Noord-Brabant, en het bijbehorende achterliggende onderzoek digitaal inzien vanaf 9 februari 2020 tot en met 23 maart 2021. Deze zijn te downloaden bij dit artikel. Desgewenst kan ook een fysiek exemplaar van de stukken worden toegestuurd. Wegens de coronamaatregelen zijn de stukken niet fysiek in te zien op het provinciehuis.

Reageren

Gedurende de periode van 9 februari 2020 tot en met 23 maart 2021 kunnen belanghebbenden zienswijzen over het ontwerpbesluit bij Gedeputeerde Staten naar voren brengen.

Digitaal

Digitale zienswijzen kunnen tot en met 23 maart 2021 ingediend worden via het e-formulier

Schriftelijk

Schriftelijke zienswijzen kunnen tot en met 23 maart 2021 gericht worden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, per adres, Provincie Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch Aan deze procedure is een zaak-/projectnummer gekoppeld. Gelieve bij correspondentie dit nummer (C2267298) te vermelden.

Mondeling

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u tot en met 16 maart 2021 contact opnemen met de heer J-W Reiling, werkzaam bij de provincie Noord-Brabant (0618303378).

Rechtsbescherming

Na de inzagetermijn wordt een definitief besluit genomen door Provinciale Staten. Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen het definitieve besluit.

Contact

Wet luchtvaart Breda International Airport te Bosschenhoofd (C2267298)

Zie ook