Inhoud wijziging Nadere regels zorgvuldige veehouderij

Het ontwerp van de Wijziging Nadere regels zorgvuldige veehouderij (versie 2.1) bevat een gewijzigde bijlage  “Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij” naar aanleiding van een aantal nieuwe certificaten. Daarnaast is er sprake van een aantal technische aanpassingen. In november 2019 is de Interim omgevingsverordening in de plaats is gekomen van de Verordening ruimte. Daarom worden nu ook de verwijzingen naar artikelen in de Verordening ruimte gewijzigd in verwijzingen naar artikelnummers in de Interim omgevingsverordening.

Beschikbaarheid en inzage

U kunt met ingang van 30 juni 2020 het ontwerp van de Wijziging Nadere regels zorgvuldige veehouderij en de bijlage BZV 2.1 raadplegen via:

Reactietermijn

Het ontwerp van de Wijziging Nadere regels zorgvuldige veehouderij (versie 2.1) ligt met ingang van 30 juni 2020 ter inzage. Het indienen van een reactie is mogelijk tot en met 28 juli 2020.

Reageren

U reageert eenvoudig en direct via een reactieformulier op www.brabant.nl/bzv21

U vindt de reactieknop boven de kaart. U kunt uw reactie direct in het formulier intypen of bijvoorbeeld een Word-document met uw reactie als bijlage toevoegen.

U krijgt na verzending van uw inspraakreactie een pdf van het ingevulde formulier toegestuurd voor uw archief. Ook krijgt u na registratie van uw reactie automatisch een ontvangstbevestiging met het toegekende registratienummer. Het is dan niet nodig dezelfde brief ook per post in te sturen.

U kunt uw reactie ook schriftelijk inbrengen. Wij verzoeken u deze te richten aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch onder vermelding van: Nadere regels zorgvuldige veehouderij, C2264313.

 

Contact

Ontwerp Wijziging Nadere regels zorgvuldige veehouderij (versie 2.1)

Zie ook