Inhoud

De wijziging van de Interim omgevingsverordening heeft tot doel de ammoniakreductie-eisen voor stalsystemen in bijlage 2 van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant vanwege Time-to-market voor de volgende sectoren te wijzigen:  

  • Vleesstieren en overig vleesvee 8-24 maanden (Rav-code A6); 
  • Fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar (Rav-code A7); 
  • (Opfok)hennen en hanen legrassen scharrelhuisvesting (Rav-code E1) en legkippen scharrelhuisvesting (Rav-code E2); 
  • Konijnen: voedsters (I1) en vleeskonijnen (Rav-code I2); 
  • Vleeskalkoenen (Rav-code F4). 

Beschikbaarheid en inzage van de stukken

U kunt de ontwerp Wijziging Interim omgevingsverordening – regelwijziging 4, bekend onder planidn NL.IMRO.9930.IOVwijzregels4-on01 met ingang van 26 juli 2022 raadplegen via:  

Het ontwerp ligt tijdens openingstijden ook ter inzage op het Provinciehuis. Wij verzoeken u hiervoor vooraf een afspraak te maken via het Brabantloket, bereikbaar op 073 6812812.   

Reageren

Met ingang van 26 juli tot en met 12 september kan iedereen zijn of haar reactie op het ontwerp bij Gedeputeerde Staten indienen. Uitstel van deze termijn is vanwege het spoedeisende karakter van het besluitvormingstraject niet mogelijk. Ook het buiten de gestelde termijn aanvullen van een pro-forma zienswijze is niet mogelijk.
Bij voorkeur reageert u eenvoudig en direct via www.brabant.nl/IOVregelwijziging. Daar treft u boven de kaart van Noord-Brabant een reactieknop. U krijgt na verzending van uw inspraakreactie een pdf toegestuurd voor uw archief met de inhoud van uw reactie. Ook krijgt u automatisch een ontvangstbevestiging. Het apart insturen van een brief is dan niet meer nodig.  
U kunt uw reactie ook schriftelijk inbrengen. Dit is niet nodig als u digitaal uw reactie heeft ingebracht. Wij verzoeken u deze te richten aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch onder vermelding van: ‘Wijziging Interim omgevingsverordening – regelwijziging 4, C2301080’. 

Privacy

De provincie Noord-Brabant hecht aan privacy. Daarom zorgt zij voor een betrouwbare en zorgvuldige bescherming van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens. Met het indienen van een reactie geeft u toestemming om uw gegevens te gebruiken voor de besluitvorming over dit dossier, bijvoorbeeld door het vermelden van uw reactie in de Nota van inspraak. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat in uw zienswijze aangeven.  

Contact

Ontwerp Wijziging Interim omgevingsverordening - regelwijziging 4

Zie ook