Inhoud wijziging Interim omgevingsverordening

Het ontwerp van de Wijziging Interim omgevingsverordening - kaartaanpassingen 2 bevat wijzigingen en correcties die onder de bevoegdheid van Gedeputeerde Staten vallen. Het merendeel van de wijzigingen heeft betrekking op de grenzen van het Natuur Netwerk Brabant en ecologische verbindingszones. De wijzigingen zijn beschreven in het ontwerp Natuurbeheerplan 2021. De tekst van dit ontwerpbesluit vindt u daarom ook als bijlage bij de toelichting van de Wijziging Interim omgevingsverordening - kaartaanpassingen 2.

Beschikbaarheid en inzage

U kunt met ingang van 15 mei 2020 tot en met 15 juni het ontwerp van de Wijziging Interim omgevingsverordening - kaartaanpassingen 2 raadplegen via:

U kunt de tekst van het ontwerp van het Natuurbeheerplan 2021 ook raadplegen via www.brabant.nl/natuurbeheerplan. Het kaartmateriaal van het Natuurbeheerplan met onder andere een verschillenkaart vindt u in een viewer.

Digitaal reageren

U kunt tijdens de terinzagelegging eenvoudig digitaal reageren via een reactieformulier op www.brabant.nl/IOVkaartaanpassingen. U komt dan in een kaartviewer waar u een reactieknop vindt boven de kaart.

Reageren op een kaartonderdeel op een bepaalde locatie?

Zorg dan dat u dat onderdeel in beeld heeft staan op het moment dat u de reactieknop gebruikt. Er komt automatisch een link van wat u op dat moment ziet in het formulier. Hierdoor is het later bij de behandeling van uw reactie duidelijker wat u bedoelt. U krijgt na verzending van uw inspraakreactie een pdf van het ingevulde formulier toegestuurd voor uw archief. Ook krijgt u na registratie van uw reactie automatisch een ontvangstbevestiging met het toegekende registratienummer. Het is dan niet nodig uw reactie ook nog per post in te sturen.

Per post reageren

U kunt uw reactie ook schriftelijk inbrengen. Wij verzoeken u deze te richten aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch onder vermelding van: kaartaanpassingen 2, C2262733.

 

Contact

Ontwerp Wijziging Interim omgevingsverordening kaartaanpassingen 2