Voor de realisatie van de ‘Nieuwe Verbinding N69’, die de bestaande provinciale weg N69 zal verbinden met Rijksweg A67, worden er aanpassingen doorgevoerd aan het wegennet. Tijdens de aanpassingen van de N397 en de aansluiting Dommelen moet het verkeer tijdelijk worden omgeleid. De omleiding gaat onder andere via een gedeelte van de nieuw aangelegde N69. Op de omleidingsroute worden tijdelijke verkeertekens geplaatst.

Aangezien de werkzaamheden langer duren dan 4 maanden is daarvoor een verkeersbesluit vereist.

Stukken inzien

Het ontwerp verkeersbesluit en bijbehorende tekeningen zijn in te zien met ingang van 30 april 2021 tot en met 11 juni 2021. De stukken kunt u via deze pagina downloaden.

Reageren

Tijdens de inzagetermijn kunt u uw zienswijze indienen:

  • Digitaal via het formulier
  • Schriftelijk bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Team Juridisch Wegbeheer, Postbus 90151, 5200 MC te ’s-Hertogenbosch
  • Mondeling door telefonisch contact op te nemen met mevrouw R. Bentoutouh, Team Juridisch Wegbeheer, telefoonnummer 073 681 22 81.

Contact

Ontwerp verkeersbesluit omleidingsroute Luikerweg (N69) – N397

Zie ook