Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij het ontwerp van de ‘luchthavenregeling Zweefvliegcentrum Brabant’ hebben vastgesteld. Luchthaven Zweefvliegcentrum Brabant is gelegen aan de Vorstenbosscheweg 10 te Nistelrode.

Inhoud van de regeling

De aangevraagde luchthavenregeling is voor een luchthaven ten behoeve van het starten en landen van zweefvliegtuigen al of niet met hulpmotor, zelfstarters, vliegtuigsleepstarts en schermvliegers.

Beschikbaarheid en inzage van de stukken

Het ontwerp van de ‘luchthavenregeling Zweefvliegcentrum Brabant’ en de bijbehorende stukken zijn vanaf 06 januari 2020 tot en met 17 februari 2020 in te zien bij de gemeente Bernheze. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken kunt inzien, verwijzen wij u naar de website van de gemeente. Ook is het mogelijk de stukken in te zien in het provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer R. Broeren. Telefoon (073) 681 2545. Aan deze procedure zijn zaak-/projectnummers gekoppeld. Gelieve bij correspondentie nummer (C2206635) te vermelden.

Zienswijzen

Eenieder kan tot en met 17 februari 2020 ten aanzien van het ontwerp van de luchthavenregeling schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen twee weken na de begindatum van ter inzagelegging bij Gedeputeerde Staten te worden ingediend. Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve luchthavenregeling.

Contact

Ontwerp Luchthavenregeling Zweefvliegcentrum Brabant

Zie ook