Stukken inzien

U kunt het ontwerpbesluit Functietoekenning en aanwijzing zwemwaterlocaties 2021, en de bijbehorende stukken digitaal inzien vanaf 17 december 2020 tot en met 28 januari 2021. Deze zijn te downloaden bij dit artikel. Wegens de coronamaatregelen zijn de stukken niet fysiek in te zien op het provinciehuis.

Reageren

Gedurende de periode van 17 december 2020 tot en met 28 januari 2021 kunnen ingezetenen van de provincie Noord-Brabant en overige belanghebbenden zienswijzen over het ontwerpbesluit bij Gedeputeerde Staten naar voren brengen.

Schriftelijk

Schriftelijke zienswijzen kunnen tot en met 28 januari 2021 gericht worden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, per adres, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Postbus 8035, 5601 KA Eindhoven.

Mondeling

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u tot en met 28 januari 2021 contact opnemen met de heer B. Jansen, werkzaam bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (088-3690354).

Digitaal

Digitale zienswijzen kunnen tot en met 28 januari 2021 ingediend worden via het e-formulier

Rechtsbescherming

Na de inzagetermijn wordt een definitief besluit genomen. Degenen die een zienswijze naar voren hebben gebracht en diegenen die kunnen aantonen redelijkerwijs hiertoe niet in staat te zijn geweest, kunnen een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant. Dit wordt ook aangegeven in de bekendmaking van het definitieve besluit.

Inlichtingen

Voor verdere inlichtingen over dit ontwerpbesluit en de verdere procedure kunt u contact opnemen met de heer B. Jansen van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (088-3690354).

Contact

Ontwerp besluit aanwijzing zwemwater 2021

Zie ook