De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat bereidt besluitvorming voor met betrekking tot het Nationaal MilieuProgramma. Hiertoe wordt een m.e.r.-procedure doorlopen die start met een Notitie Reikwijdte en Detailniveau. In dat kader wordt dinsdag 23 augustus een kennisgeving geplaatst in de Staatscourant en in de Volkskrant.

De op dit programma betrekking hebbende stukken liggen van woensdag 24 augustus 2022 tot en met 4 oktober 2022 ter inzage. Iedereen kan hierop reageren.

Stukken inzien

De documenten kunt u onderaan deze pagina downloaden en ze zijn ook in te zien via platformparticipatie.nl/nationaalmilieuprogramma.

Contact

Voor nadere informatie kunt u bellen met de directie Participatie telefoon via 070 456 96 07 of mail naar info@platformparticipatie.nl.

Contact

Notitie Reikwijdte en Detailniveau Nationaal MilieuProgramma

Zie ook