Deze werkzaamheden kunnen tot gevolg hebben dat in de periode van 1 februari 2021 tot en met 31 mei 2021 de ervaring van de natuurlijke geluiden kan worden verstoord.

Ter inzage

Het verzoek, de ontheffing en de bijbehorende stukken liggen vanaf 25 januari 2021 tot en met 8 maart 2021 tijdens openingsuren ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Hilvarenbeek. Ook is het mogelijk gedurende deze periode de stukken in te zien in het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer ing. J.G.F. de Wijs via 06 52 79 40 46.

Reageren

U kunt schriftelijk bezwaar indienen tegen het onderhavige besluit vanaf 25 januari 2021 tot en met 8 maart 2021, op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht. U richt het bezwaarschrift aan:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Volgens artikel 6:5, lid 1 Awb dient het bezwaarschrift ondertekend te zijn en ten minste te bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het bestreden besluit;
  • de gronden van het bezwaar.

Degene die een bezwaarschrift indient, kan op grond van artikel 8:81 Awb, bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch om een voorlopige voorziening vragen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Contact

Kennisgeving Ontheffing stiltegebied Hoogeindse Beek

Zie ook