Inhoud conceptbegroting 2024

Het Havenschap Moerdijk is een gemeenschappelijke regeling van de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk, die direct en kosten-efficiënt financiering van het havenbedrijf mogelijk maakt. Het Havenschap brengt jaarlijks een begroting uit. De kredietlimiet voor 2024 blijft binnen het vastgestelde kredietplafond.

Stukken inzien

U kunt de conceptbegroting 2024 Havenschap Moerdijk voor uw informatie downloaden.

Reactietermijn

Alleen de deelnemers in de Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Moerdijk kunnen een zienswijze op de conceptbegroting 2024 van Havenschap Moerdijk indienen. Vanuit de Provincie Noord-Brabant zijn dit Provinciale Staten. Zij kunnen tot en met 30 juni 2023 een zienswijze kenbaar maken. Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Gemeenschappelijk Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk, wordt de conceptbegroting 2024 van Havenschap Moerdijk voor belangstellenden ook openbaar ter visie gelegd. Deze termijn loopt van 24 mei 2023 tot 14 juni 2023.

Vervolgprocedure

Het bestuur van Havenschap Moerdijk neemt de zienswijze van Provinciale Staten mee bij de vaststelling van de begroting 2024 medio juli 2023.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Dian Driessen of Frank van Dam via VP@brabant.nl of (073) 681 28 12.

Contact

Conceptbegroting 2024 Havenschap Moerdijk

Zie ook