De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant controleert namens de provincie Noord-Brabant de veiligheid, hygiëne en waterkwaliteit van deze aangewezen locaties. U kunt veilig zwemmen in de aangewezen locaties tijdens het zwemseizoen.

Stukken inzien

Het besluit en de bijlage kunt u downloaden.

Reageren

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit kunnen van 9 maart tot en met 20 april 2023 beroep instellen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht Postbus 70584 5201 CZ 's-Hertogenbosch.

Meer informatie

Voor verdere inlichtingen over dit besluit en de verdere procedure neemt u contact op met de heer Jansen van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (Telefoon: (088) 369 0354).

Zie ook