Om de mogelijke effecten van dit beleidsplan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een 1e stap daarin is de terinzagelegging van de kennisgeving. In die kennisgeving vindt u onder meer een beschrijving van het beleidsplan en een voorstel van de methode waarmee de milieueffecten van het beleidsplan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Stukken inzien

Mogelijk heeft het Beleidsplan Ruimte grensoverschrijdende effecten op het grondgebied van de provincie Noord-Brabant. Gelet op internationale afspraken volgens het verdrag van Espoo is daarom ook de provincie Noord-Brabant geïnformeerd over de kennisgeving en worden ook de betreffende inwoners in staat gesteld daarop te reageren. De kennisgeving kan van 1 september t/m 30 oktober 2020 worden ingezien via www.omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank onder het ‘dossiernummer’ PL0264.

Reageren

U kunt uw reactie uiterlijk op 31 oktober 2020 bezorgen via één van onderstaande mogelijkheden:

Binnen een termijn van 80 kalenderdagen na de volledigheidsverklaring van de kennisgeving neemt het Team Mer Vlaanderen een beslissing over de inhoud van het plan-MER en de bijzondere richtlijnen voor het opstellen van het MER. De richtlijnen worden gepubliceerd op de website van het Team Mer Vlaanderen.

Voor meer informatie over de plan-milieueffectrapportage zie de website van het Team Mer Vlaanderen: www.omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank

Contact

Beleidsplan Ruimte provincie Limburg in Vlaanderen