U kunt veilig zwemmen in de aangewezen zwemplassen tijdens het zwemseizoen. 

Besluit aanwijzing zwemwater 2020

Ieder jaar besluit de provincie Noord-Brabant opnieuw welke zwemplassen worden aangewezen. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant controleert namens de provincie Noord-Brabant de veiligheid, hygiëne en waterkwaliteit van deze aangewezen zwemplassen.

U kunt veilig zwemmen in de aangewezen zwemplassen tijdens het zwemseizoen.

Stukken inzien

Het besluit en de bijlage kunt u inzien vanaf 23 maart t/m 4 mei 2020. U kunt de stukken downloaden. De stukken liggen niet ter inzage in het provinciehuis vanwege de coronacrisis.

Beroep Rechtbank

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit kunnen binnen zes weken beroep instellen bij de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. De beroepstermijn begint te lopen op de dag na de bekendmaking van dit besluit. U dient een kopie van deze beslissing op bezwaar met uw beroepschrift mee te zenden naar de rechtbank. Het toezenden van alle op de zaak betrekking hebbende stukken is niet nodig. Deze stukken zal de rechtbank bij ons college opvragen.

Inlichtingen

Voor verdere inlichtingen over dit besluit en de verdere procedure neemt u contact op met de heer B.J. Jansen van de Omgevingsdienst Zuidoost- Brabant, telefoon: (088) 369 0354, e-mail b.jansen@odzob.nl

Contact

Aanwijzing zwemplassen 2020

Zie ook