• Geldig sinds 20 januari 2022.

  Print deze versie:

Inhoud regeling

Portefeuilleverdeling Gedeputeerde Staten

Geldend van 20-01-2022 t/m heden

Intitulé

Portefeuilleverdeling Gedeputeerde Staten

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

BESLUITEN:

de werkzaamheden verbonden aan de voorbereiding van alle door hun college te behandelen stukken te verdelen over hun voorzitter en hun leden als volgt:

Ina Adema, Commissaris van de Koning

 • Rijkstaken

 • Provinciearchief

 • Bestuurlijke integriteit (Bibob)

 • Bestuurlijke coördinatie

 • Externe betrekkingen

 • Taskforce BZ

Portefeuille Mobiliteit, Financiën en Organisatie: Vacature

(1e vervanger: Stijn Smeulders, 2e vervanger: Martijn van Gruijthuijsen)

 • Mobiliteit Stijn Smeulders

 • Energie en Mobiliteit Stijn Smeulders

 • Financiën Martijn van Gruijthuijsen

 • Organisatie Martijn van Gruijthuijsen

 • Deelneming Enexis Anne-Marie Spierings

 • Eerste loco CdK Vacant

Erik Ronnes, gedeputeerde Ruimte en Wonen

(1e vervanger: Elies Lemkes-Straver, 2e vervanger: Hagar Roijackers)

 • Ruimte en Wonen

 • Werklocaties en detailhandel

 • Omgevingswet

 • Coördinerend portefeuillehouder Gebiedsgerichte aanpak stikstof (+IPO BC Stikstof)

 • Gebiedsgedeputeerde GGA Brabantse Wal

 • Tweede loco CdK

Anne-Marie Spierings, gedeputeerde Energie, Circulaire Economie en Milieu

(1e vervanger: Martijn van Gruijthuijsen, 2e vervanger: Stijn Smeulders)

 • Energie

 • Circulaire economie

 • Verduurzaming Provinciehuis

 • Milieu

 • Gebiedsgedeputeerde GGA Kampina en Westelijke Langstraat

 • Derde loco CdK

Hagar Roijackers, gedeputeerde Water, Natuur en Gebiedsgerichte aanpak

(1e vervanger: Erik Ronnes, 2e vervanger: Elies Lemkes-Straver)

 • Water

 • Natuur

 • Coördinerend portefeuillehouder Gebiedsgerichte aanpak (GGA)

 • Van Gogh Nationaal Park

 • Bestuur Omgevingsdiensten

 • Gebiedsgedeputeerde GGA Ulvenhoutse Bos, Vlijmens Ven/Bossche Broek en Moerputten

 • Vierde loco CdK

Stijn Smeulders, gedeputeerde Bestuur, Veiligheid, Cultuur, Sport en Erfgoed

(1e vervanger: Martijn van Gruijthuijsen, 2e vervanger: Anne-Marie Spierings)

 • Vrije tijd, Cultuur, Sport & Erfgoed

 • Bestuur & Veiligheid

 • Ontwikkelbedrijf

 • Deelnemingen

 • Gebiedsgedeputeerde GGA Kempenland en Grenscorridor N69

 • Vijfde loco CdK

Martijn van Gruijthuijsen, gedeputeerde Economie, Kennis- & Talentontwikkeling

(1e vervanger: Anne-Marie Spierings, 2e vervanger: Stijn Smeulders)

 • Economie, Innovatie, Internationalisering en Digitalisering

 • Onderwijs, Arbeidsmarkt en Kennis en onderzoek

 • Europees Comité van de Regio’s

 • IPO-bestuur

 • Coördinerend portefeuillehouder Coronacrisis

 • Coördinerend portefeuillehouder Digitalisering

 • Zesde loco CdK

Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede Welvaart

(1e vervanger: Hagar Roijackers, 2e vervanger: Erik Ronnes)

 • Landbouw en Voedsel

 • Bodem

 • Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

 • Coördinerend portefeuillehouder Regionale samenwerking (incl. BrabantStad)

 • Coördinerend portefeuillehouder Brede welvaart (incl. Gezondheid)

 • Gebiedsgedeputeerde GGA Peelvenen, Strabrechtse Heide en Loonse & Drunense Duinen

 • Zevende loco CdK

Ondertekening

's-Hertogenbosch, 11 januari 2022

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Wetstechnische informatie

Portefeuilleverdeling Gedeputeerde Staten

Geldend van 20-01-2022 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Portefeuilleverdeling Gedeputeerde Staten
Citeertitel Portefeuilleverdeling Gedeputeerde Staten
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-01-2022 nieuwe regeling

11-01-2022

prb-2022-744

5011587