• Geldig sinds 01 december 2017.
    Geldig tot 22 maart 2018.

    Print deze versie:

Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende Vervangingsregeling Secretaris GS

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

 

Gelet op artikel 103 van de Provinciewet:

 

BESLUITEN:

 

Onder intrekking van het besluit van 23 november 2015, de rangorde van plaatsvervanging van de secretaris als volgt vast te stellen:

 

  • eerste vervanger: P. (Patricia) Nieuwenhuis-Bruins, manager cluster Bedrijfsvoering;

  • tweede vervanger: A.H.A.M. (Noud) Derks, directeur cluster Projecten en Vastgoed;

  • derde vervanger: L.C.C.M. (Loet) Visschers, directeur cluster Economie en Internationalisering;

  • vierde vervanger: T. (Tom) Siebeling, loco-secretaris GS, voor de periode van 24 november 2017 tot en met 31 januari 2018.

     

’s-Hertogenbosch, 21 november 2017

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

de voorzitter, de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donkir. A.M. Burger

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende Vervangingsregeling Secretaris GS
CiteertitelVervangingsregeling Secretaris GS
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 103 van de Provinciewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-201722-03-2018nieuwe regeling

21-11-2017

prb-2017-5516

C2217586/4278416