• Geldig sinds 01 januari 2012.
    Geldig tot 01 januari 2012.

    Print deze versie:

Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemeen beleidskader indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing provincie Noord-Brabant

 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Overwegende dat op 1 oktober 2012 de Wet Revitalisering Generiek Toezicht in werking treedt;

Overwegende dat op basis van deze wet de generieke toezichtsinstrumenten van ‘schorsing en vernietiging’ en ‘indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing’ voor de meeste toezichtsgebieden leidend worden;

Overwegende dat het instrument ‘indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing’ een provinciale bevoegdheid betreft en daarom dient te worden gebaseerd op een provinciaal beleidskader;

 

Besluiten vast te stellen het algemeen beleidskader indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing provincie Noord-Brabant.

Dit beleidskader treedt in werking op 1 oktober 2012.

’s-Hertogenbosch, 4 september 2012

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris drs. W.G.H.M. Rutten

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingAlgemeen beleidskader indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing provincie Noord-Brabant
CiteertitelAlgemeen beleidskader indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing provincie Noord-Brabant
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2012Nieuwe regeling.

04-09-2012

Provinciaal Blad, 2012, 229

2809775