Deze video gaat over Project Ruimte voor de Maas bij Oeffelt

Tot eind 2022 werken ministerie IenW, de waterschappen Aa en Maas en Limburg, gemeente Boxmeer, Staatsbosbeheer en de provincies Limburg en Noord-Brabant (trekker), het voorkeursalternatief verder uit. 

Flessenhals Oeffelt

Bij Oeffelt is de Maas versmald, door de fundamenten van de provinciale weg en de voormalige spoorlijn, het  Duits Lijntje. Hierdoor is een zogenoemde ‘flessenhals’ in de Maas ontstaan. Deze ‘flessenhals’ stuwt het water op en kan bij extreem hoge waterstanden in de toekomst leiden tot mogelijk overstromingen. De bovengenoemde partijen slaan de handen ineen om deze situatie op te lossen.

Fijne en veilige omgeving

Gedeputeerde Elies Lemkes: “We zorgen met het project voor een waterstandsverlaging van ongeveer 21 centimeter van de Maas bij extreem hoogwater. Hiervoor maken we 2 openingen in de fundamenten van de provinciale weg en het ‘Duits Lijntje’. En we verlagen terplekke de uiterwaard van de Maas. Zo neemt bij extreem hoogwater het overstromingsgevaar af. Dit is tot aan Venlo merkbaar. Met deze aanpak zien we kansen voor behoud en versterking van het waardevolle cultuurhistorische landschap van het Maasheggengebied, een gebied met UNESCO biosfeergebied status.” Het gaat dan om opgaven vanuit hoogwaterveiligheid te combineren met natuur, cultuurhistorie, een veilige fietsroute over de brug en recreatie.

Opgaven slim verbinden en samen met de regio

In de Bestuursovereenkomst zijn afspraken gemaakt over financiering, verantwoordelijkheden en de samenwerking tussen de partners. Na de zomervakantie start de planuitwerkingsfase. De omgeving wordt betrokken bij het project door het organiseren van diverse werkateliers en informatieavonden, waarin de plannen samen met de omgeving verder worden uitgewerkt. Lemkes: ”Er is veel kennis in het gebied aanwezig. Deze is heel waardevol. Zeker ook omdat we opgaven in het gebied slim met elkaar proberen te verbinden. We zijn ervan overtuigd dat we in samenhang met andere opgaven duurzame oplossingen vinden.”
Het streven is een balans in water, natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie. Met draagvlak voor de plannen moet er een waterveilig natuurgebied komen dat past binnen de cultuurhistorische context van de Maas, Oeffelt en Gennep. Een mooi stukje van de Noordelijke Maasvallei met haar kenmerkende Maasheggen. Verdwijnen er Maasheggen dan is er compensatie door het creëren van nieuwe Maasheggen in geschikte natuur buiten het projectgebied.

Deltaprogramma Maas

Het project is onderdeel van het Deltaprogramma Maas en sluit aan bij het gebiedsproces Noordelijke Maasvallei. Provincies, gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat staan samen voor de uitdaging om de hoogwaterveiligheid langs de Maas te borgen. Via verschillende projecten werken zij aan hoogwaterveiligheid van de Maas.

Contact

Ruimte voor de Maas bij Oeffelt voor meer waterveiligheid

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.