Nieuwe Regionaal Water en Bodem Programma 2022-2027 ter inzage

Netwerkbijeenkomst rond het RWP op 14 april

De vraag naar voldoende en bruikbaar water en een vitale bodem wordt steeds groter en de toestand van ons milieu en ons klimaat verandert snel. Hierdoor zal op een andere manier met ons water- én bodemsysteem moeten worden omgegaan. Op 14 april vindt een netwerkbijeenkomst plaats waar ook vragen omtrent het Ontwerp-RWP gesteld kunnen worden. U kunt zich tot 8 april aanmelden via het aanmeldformulier

Trendbreuk nodig

Met het RWP werkt de provincie aan een klimaatbestendig en veerkrachtig water- en bodemsysteem dat bestand is tegen extremen. Voldoende water, schoon water, veilig water, vitale bodem en klimaatadaptatie zijn van belang voor vrijwel alle provinciale opgaven: wonen en werken, infrastructuur en mobiliteit, landbouw en voedsel, natuur en biodiversiteit, erfgoed, een concurrerende en duurzame economie, energietransitie, etc. Daarbij is een trendbreuk nodig: een nieuwe manier van denken waarbij de draagkracht van het water- en bodemsysteem leidend is voor het gebruik, in plaats van andersom. De urgentie is namelijk groot.

Inspraakperiode tot 18 mei

De inspraakperiode start met ingang van 6 april 2021 en loopt tot en met 18 mei 2021. Iedereen kan zijn of haar reactie op het ontwerp bij Gedeputeerde Staten indienen via het e-formulier Het RWP treedt vervolgens in werking op 1 januari 2022 onder de Omgevingswet. Meer informatie vindt u op de inzagepagina

Contact

Nieuwe Regionaal Water en Bodem Programma 2022-2027 ter inzage

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.